strelitzia nicolai

Fra 150 til 180 cm.  

kr 699,00